Лятно училище, Миланския университет – “Бикока” (Bicocca)

Към икономика, базирана на биопродукти: наука, иновация, икономика и образование

Университетът в Милано – Бикока бе домакин на Второто Международно лятно училище по биоикономика с основна цел да обхване широк поглед над “Биоикономиката” чрез съчетаване на наука, иновация и икономика. Началото на лятното училище бе белязано с усмивките на хора от различен произход и националност. Това беше една чудесна възможност за ентусиазирани студенти от разнообразни професионални среди да участват в семинар, насочен към развиване на икономика, основана на устойчива и възобновяема изходна суровина и нулеви въглеродни емисии.

Темите, предоставени от професорите бяха разнообразни, вариращи от суровини участващи в биопроизводството, до значението и ролята на метаболитното инженерство и синтетичната биология. Също така значителен брой лекции бяха изнесени от експерти в областта на пазарното проучване, биоикономиката в Европа, „Oценка на жизнения път“ („ Life Cycle Assessment- LCA”), значението на “Отговорната наука и иновация“ („Responsible Research and Innovation – RRI“), правните въпроси в третирането на отпадъците и психологическите перспективи към екологичните ресурси и общественото възприятие. Вдъхновяващата презентация, озаглавена “От университета до светът на стартъпа: Възможности и заплахи за BioInnoTech”, ни предостави възможност да разберем възможностите и предизвикателствата свързани с това как да превърнем нашите лабораторни изследвания в реални приложения за света.

SS Bicocca_group

Освен възможност за множеството придобити знания, това лятно училище бе също перфектна платформа за студентите и преподавателите да общуват, да си взаимодействат и да споделят нови идеи един с друг, особено по време на обедните почивки, вечерите и постерната сесия. Посещението в биорафинерията „Sabiofuels“ беше завладяващо, тъй като имахме възможност да научим нещо различно и да обсъдим с членовете на фирмата стратегическата визия и плановете за развитие на устойчивата икономика. Обиколката на техния завод за производство на биодизел предостави подробни практически познания за различните процеси, свързани с превръщането на устойчива изходна суровина (главно отпадъчна готварска мазнина) в ценен продукт. Най-хубавата част от това лятно училище беше курсовата работа, която беше интересна и умопомрачителна. Всеки екип трябваше да предложи идея за създаване на чист продукт от биологичен ресурс. Това беше чудесна възможност да опознаем нашите колеги. Всички студенти бяхме групирани на базата на разнообразния ни произход и среда, така че ние си сътрудничихме с икономисти, юристи, учени и инженери, за да създадем определен биопродукт. Лятното училище предложи отличен обучителен опит в очарователното и нововъзникващото поле на биоикономиката.

 

Линк към лятното училище – http://www.btbs.unimib.it/?p=7196&lang=en

 

Advertisement